Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án:  Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Phạm vi, quy mô quy hoạch:

3.1. Phạm vi:

Tại một phần các xã, thị trấn: Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Vĩnh Sơn, Thổ Tang, Lũng Hòa, Tân Tiến, Bình Dương, Yên Lập và toàn bộ xã Đại Đồng – huyện Vĩnh Tường; một phần xã Đồng Văn – huyện Yên Lạc. Phạm vi cụ thể như sau:

– Phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Đồng Văn, Bình Dương và kênh 9;

– Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nôi – Lào Cai.

– Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Yên Lập, Lũng Hòa;

– Phía Nam giáp đường vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Hương Canh đi Vĩnh Tường;

3.2. Quy mô:

– Tổng diện tích lập quy hoạch: 2.101ha (tăng 6ha so với nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt do làm chính xác lại ranh giới theo hiện trạng và khớp nối với các quy hoạch phân khu xung quanh).

– Quy mô dân số: Hiện trạng khoảng 45.000 người; dân số dự báo khoảng  55.000 người.

4. Tính chất:

Là khu đô thị mới phát triển nhà ở, dịch vụ và ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông nghiệp, khu vực phía Tây Nam đô thị Vĩnh Phúc; là đầu mối trung tâm dịch vụ lưu thông phân phối các sản phẩm nông nghiệp, có vị trí quan trọng trong quan hệ phát triển kinh tế – xã hội giữa các địa phương trong tỉnh. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

>> File đính kèm: Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Phối cảnh tổng thể Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Phối cảnh tổng thể

Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Một số các hình ảnh thiết kế đô thị
ĐịaỐc Vượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.