Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

1.Tên đồ án: Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đâu tư lập quy hoạch: Công ty cổ phần BITEXCO.

3. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập quy hoạch nằm ở phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, thuộc địa giới hành chính các xã, thị trấn Thanh Lãng, Hương Canh, Tân Phong, Quất Lưu, Phú Xuân, Đạo Đức – huyện Bình Xuyên; Yên Lạc, Bình Định, Đồng Cương – huyện Yên Lạc; Thanh Trù – thành phố Vĩnh Yên.

4. Quy mô:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 3.083,11 ha.

– Quy mô dân số: khoảng 130.000 người.

5. Tính chất: Là khu vực phát triển đô thị, dịch vụ du lịch với các chức năng chính gồm nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng và đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Nam đô thị Vĩnh Phúc. Là khu vực có chức năng hồ điều hòa với mục tiêu thoát nước, chống úng ngập và cải tạo môi trường cho Đô thị Vĩnh Phúc. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

>> File đính kèm: Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch tổng thể  mặt bằng sử dụng đất Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất
Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan

Thiết kế đô thị Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch phân khu B1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh Hồ điều hòa thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Một số hình ảnh thiết kế đô thị
ĐịaỐc Vượng
Sending
Bài viết có hữu ích với bạn? 0 (0 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.