Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Phối cảnh tổng thể Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

3. Địa điểm, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

3.1. Địa điểm: Tại phường Liên Bảo, phường Khai Quang, phường Đống Đa và xã Định Trung – Thành phố Vĩnh Yên; thị trấn Gia Khánh, xã Quất Lưu, xã Tam Hợp và xã Hương Sơn – huyện Bình Xuyên; xã Kim Long – huyện Tam Dương.

3.2. Phạm vi ranh giới:

– Phía Bắc giáp đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (giáp phân khu D1);

– Phía Nam giáp đường sắt Hà Nội – Lào Cai (giáp phân khu A4);

– Phía Đông giáp ĐT302 (giáp phân khu C4);

– Phía Tây giáp đường QL2B (giáp phân khu A1).

3.3. Quy mô:

– Quy mô diện tích lập quy hoạch: 23.263.500 m2 (2.326,35 ha).

– Quy mô dân số: 75.500 người (tăng thêm 500 người so với nhiệm vụ thiết kế; trong đó, dân số hiện trạng năm 2015 là 36.980 người).

– Quy mô cấp đô thị: Áp dụng tiêu chuẩn đô thị loại I (theo QHCXD đô thị Vĩnh Phúc được phê duyệt).

4. Tính chất:

– Là một phân khu trong cơ cấu quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, với các chức năng chính gồm: Trung tâm chính trị – hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại, phát triển nhà ở, công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc;

– Có các đường giao thông cấp quốc gia đi qua: Đường QL2, QL2B, đường cao tốc Nội Bào – Lào Cai, đường sắt Hà Nội – Lào Cai;

– Tập trung nhiều cơ sở quốc phòng, an ninh quan trọng.

>> File đính kèm: Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât
Phối cảnh tổng thể Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Phối cảnh tổng thể

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Thiết kế đô thị Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 Phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Một số hình ảnh thiết kế đô thị
ĐịaỐc Vượng
Sending
Bài viết có hữu ích với bạn? 0 (0 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.